top of page
Search
  • Anders Gjønnes

Til Dig - nyskreven kammermusikal


Anders starter prøvene på Til Dig, en nyskreven kammermusikal av Johan Osuldsen, basert på tekster og dikt av Arnulf Øverland. Prosjektet er en workshop i regi av Musikkteaterforum, med visning på Dramatikkens hus i Oslo den 8. september. Anders spiller hovedrollen Johannes, øvrige medvirkende er Jannike Kruse, Heidi Gjermundsen Broch og Trond Teigen. Regi ved Johan Osuldsen, musikalsk ansvarlig og pianist er Trond Lindheim.


24 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page