top of page
Search
  • Anders Gjønnes

Gjenklang på Teaterkjeller'n


Den 20. og 21. januar er det klart for kabareten Gjenklang -musikken som vant krigen, på Teaterkjeller'n i Oslo.

Gjenklang -musikken som vant krigen, er en kabaretforestilling av og med Anders Gjønnes og Liv-Ellen Kahrs. I tillegg er Bjørge Verbaan og Øystein H. Bang med, som henholdsvis kapellmester og trommeslager.

I kulissene av 2. verdenskrig kommer et gjenklang fra vår egen historie med et ønske om å lettere forstå den historien som utspiller seg andre steder i dag. Forestillingen drives av sangene som var med på å vinne andre verdenskrig, som fikk en spesiell rolle i en kaotisk tid, sammen med historier vi har fått videreført av våre besteforeldre og tekster som har inspirert oss.

Gjennom krigsårene ble det i radio og på kabaretscenen skapt møtepunkt for det såre og intime, gøyale og håpefulle. Musikk ble skrevet med agenda for å styrke moralen og nasjonalfølelsen, bygge opp håp og latterliggjøre motstanderen, et helt spesielt våpen i krig.

Gjennom historier, dikt og opptak fortelles det en historie om okkupasjon, savn, heltedåd, håp, kjærlighet og overlevelsesinstinkt.

Skuespillerne Liv-Ellen Haugland Kahrs og Anders Gjønnes har selv bearbeidet tekst, valgt ut repertoar, satt det sammen og står for det sceniske aspektet. Konsertforestillingen er laget fordi vi ikke må glemme vår historie. Vi vil bevare vakre og gøyale låter og sette dem i sitt rette tidsaspekt, for lettere å huske historiene og følelsene som angikk oss for 80 år siden. Dette er viktig fordi det kan hjelpe oss å relatere til den skjebnen andre opplever i det historiske bildet i dag.


18 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page