top of page
Search
  • Anders Gjønnes

Innspilling av TV-serie


Anders drar til Lillehammer for andre gang for å spille inn TV-serie med Filmskolen, i et prosjekt studentene har jobbet med i flere måneder.


1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page